Μένουμε Ασφαλείς

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης του HOTEL Z PALACE & CONGRESS CENTER αλλά και φιλοσοφία του κάθε στελέχους της, είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και συγχρόνως να προασπίζουν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Στα πλαίσια αυτά, και με την πλήρη υποστήριξη της Διοίκησης, ως HOTEL Z PALACE & CONGRESS CENTER έχουμε αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες Διαδικασίες και Σχέδια Δράσης, τα οποία ανασκοπούνται συνεχώς σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τηρώντας τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Ειδικότερα:

Έχουμε αναπτύξει Σχέδιο Δράσης προληπτικών μέτρων και επιμέρους πρωτόκολλα για κάθε τμήμα του καταλύματος, καθώς και ειδικό Σχέδιο διαχείρισης πιθανού ύποπτου κρούσματος, ακολουθώντας πιστά το αντίστοιχο σχέδιο αντιμετώπισης του ΕΟΔΥ.

Έχουμε ορίσει τον Υπεύθυνο Συντονιστή και τους επιμέρους Υπεύθυνους τμημάτων για την ως άνω διαχείριση.

Έχουμε συνεργασία με ιατρό ανάλογης εμπειρίας, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Λειτουργούμε σύμφωνα την εξειδικευμένη πιστοποίηση του ΞΕΕ «HealthFirst».

Έχουμε καταρτίσει σχετικό με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων πλάνο εκπαίδευσης για το σύνολο του προσωπικού μας.

Παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων.

Ανανεώσαμε και εντατικοποιήσαμε τα εφαρμοζόμενα προγράμματα Καθαρισμού και Απολύμανσης βάσει επικαιροποιημένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας ανά τμήμα.

Εξασφαλίζουμε κατάλληλο τεχνολογικά και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της επιχείρησης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαβεβαιώνουμε ότι κάθε μέλος του προσωπικού μας συμμορφώνεται αυστηρά με τους κανόνες υγιεινής και τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID-19.

Στόχος όλων των παραπάνω είναι η διασφάλιση της υγείας των πελατών μας, διαβεβαιώνοντας ότι οι πρωτοβουλίες μας εξασφαλίζουν τη μοναδική εμπειρία διαμονής στο HOTEL Z PALACE & CONGRESS CENTER.